.:: A R G U N Ş A H L A R ::. SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ
  .::: w w w . a r g u n s a h l a r . c o m . t r . t c :::.

 

Prof.Dr.Hülya Argunşah
 
KİTAPLAR
 
YAZILAR
 
 
Prof.Dr.Mustafa Argunşah
 

Ziyaretçi Defteri

OKU | YAZ

 

hulya@erciyes.edu.tr

 argunsah@erciyes.edu.tr

.:: İletişim Adresi ::.

Erciyes Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

K A Y S E R İ

 

 

 

PROF. DR. HÜLYA ARGUNŞAH

   1961 Eskişehir'de doğdu. 1979 yılında İstanbul Pendik Lisesi'ni bitirdikten sonra 1979-1980 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 1983 yılında buradan mezun olarak aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisansa başladı.1985'te Prof. Dr.İnci ENGİNÜN'ün danışmanlığında hazırladığı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Türk Edebiyatı Üzerine Tenkidi Fikirleri  isimli tezle yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

   Aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde doktora programına kaydoldu. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin açtığı araştırma görevliliği imtihanını kazanarak "bir üniversite adına başka bir üniversitede eğitim gören araştırma görevlisi" statüsüyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki doktora çalışmasına devam etti. Bölümdeki öğretim elemanı ihtiyacı dolayısıyla 1988-1989 öğretim yılında doktorasını bitirmeden Kayseri'ye geldi ve Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Şubat 1990'da Prof. Dr.İnci ENGİNÜN'ün danışmanlığında hazırladığı Türk Edebiyatı'nda Tarihi Roman isimli çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Aynı yıl çalışmakta olduğu bölümde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Aralık 1997'de Doçent, Ağustos 2003'te Profesörlük  unvanını alan Hülya Argunşah halen aynı bölümde öğretim üyesi ve Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

 

 

  PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH

 

 

     1961'de Tokat'ta doğan Prof. Dr. Mustafa Argunşah ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydoldu. 1982-1983 döneminde okulunu bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladı. Aralık 1983'te Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin açmış olduğu Türk Dili araştırma görevliliği sınavını kazandı ve Ocak 1984'te bu fakültede göreve başladı. Marmara Üniversitesi'nde, merhum Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın danışmanlığında Şükrî-i Bitlisî, Selimnâmesi ve Eserdeki Doğu Türkçesi Unsurları isimli yüksek lisans (1986) ve Muhammed b. Mahmud Şirvanî, Tuhfe-i Murâdî, (İnceleme-Metin-Dizin) isimli doktora tezini (1989) tamamladı.

        15 Aralık 1988'de Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Doktorasını tamamladıktan sonra aynı bölümün Türk Dili Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu (1989). 20 Ekim 1995'te bilim sınavını vererek doçent unvanını aldı. 23 Mart 2001 tarihinde ise aynı bölümde profesörlük kadrosuna atandı.

        15 Eylül 1998-31 Temmuz 2000 tarihleri arasında yaklaşık iki yıl KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Erciyes Üniversitesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevine devam etmektedir. Basılı kitaplarının yanında bilimsel dergilerde çok sayıda makale, bildiri ve tenkit-tanıtma yazıları da bulunan Prof. Dr. Mustafa Argunşah çok sayıda öğrenci de yetiştirmiştir.

 

 

Bu site yetişmemde büyük emekleri olan hocalarıma bir teşekkür denemesidir.                                  Oğuzhan Karaburgu

 
tasarım: OK|2005